Zimní zahrady

Victorian Plus

 • tepelně izolovaný systém zastřešení zimních zahrad (systém určen pro zahrady složitějších tvarů
 • charakteristika systému:
  • spojování krokví s okapem a hřebenem pomocí úhlových spojovacích navěsů
  • dostupné košové nosníky, svorníky a krokve různých šířek, které nám umožňují rozpětí střechy zimní zahrady od 1,8 do 4,5 m
  • varianta dodatečné rýny – kotvena do okapního profilu
  • ýna a okapní profil můžou být uchycené pod různými úhly: 90° , 135° a 150°
  • pro standarní úhly exisují systémové svorníky
 • systém je plně kompatibilní s dalšími systémy Aliplast (opláštění, dveře, zdvižněposuvné dveře, atd.)
 • systém VT splňuje požadavky tepelné izolace profilů, vodotěsnosti a zatížení větrem
 • garantuje potřebnou ventilaci při použití systémových ventilačních zařízení

Aliver 2000+

 • tepelně izolovaný jedno nebo dvouspádové zastřešení zimních zahrad
 • systém je plně kompatibilní s dalšími systémy Aliplast (opláštění, dveře, zdvižněposuvné dveře, atd.)
 • systém zajišťuje tepelný komfort od ~ 2.0 W/ m2 K.
 • Charakteristika systému:
  • nosné prvky konstrukce v interiéru, hloubka krokvi 105 mm nebo 125 mm
  • krokve a vnější maskovací lišty ve variantě soft (oblé) nebo obdélníkové
  • různé provedení rýnových profilů
  • v nabídce systémové rýnové svody
  • možnost zesílení krokví hliníkovými nebo ocelovými profily
  • sklon 5-45°
  • systémové kloubové spojení rýnového profilu a hřebenového profilu
  • systém je přizpůsoben pro výplně z polykarbonátu, jednoduchého skla a dvojskla
 • systém Aliver 2000+ splňuje požadavky tepelné izolace profilů, vodotěsnosti a zatížení větrem. Garantuje potřebnou ventilaci při použití systémových ventilačních zařízení.

Terassendach

 • systém zastřešení bez tepelné izolace
 • systém terassendach je přizpůsoben do výplní z polykarbonátu, jednoduchého skla i dvojskla
 • dostrupné varianty systému:
  • okap s nosnou krokví z exteriéru
  • čtyřspádové zastřešení z různymi druhy nosných krokví, kotvených z exteriéru
  • dvouspádové zastřešení s krokví z exteriéru
  • zastřešení s košovými rýnami a vnější krokví
 • charakteristika systému:
  • rozpětí mezi krokvemi do 600 cm
  • hloubka nosné krokve do 600 cm
  • nosná konstrukce s různými variantami rýny
  • je možné montovat protisluneční zábrany do bočních nosníků konstrukce
  • široká škála žlábových odtoků
  • úhly zastřešení mezi 5 a 25°
  • varianta uchycení osvětlení přes přítlačnou lištu
  • rychlé zpracování.

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE